Bezorgdrone op Schoolplein!

Biblionet

Biblionet Groningen wil ook in de toekomst haar regio bedienen. Vraag was of drones daar ook een rol in gaan spelen en zo ja hoe zou dat eruit kunnen zien. Samen met Biblionet Groningen hebben wij een drone levering in scene gezet. Hierbij hebben wij docenten en leerlingen van een lagere school in Oostwold betrokken. Deze video wordt gebruikt in voorliching op scholen over de rol van technologie in de toekomst en kan leerlingen inspireren om in de toekomst een keuze te maken bij een vervolgopleiding.