Onze werkwijze.

Werkwijze

Onze werkwijze bestaat uit een aantal lineaire stappen die daarna organisch ingevuld worden. Dat klinkt wellicht niet methodisch maar onze klanten zijn vaak al bezig, hebben ideeën en het is van belang om te weten wat het kennisniveau is en waar onze expertise(s) het meest van belang zijn en waar wij het best, toegevoegde waarde kunnen leveren.

  1. Kennismaking

We beginnen met u een kennismakingsgesprek met ons hele team (vrijblijvend), waarna we snel een analyse maken van de stand van zaken, de wensen en/of een probleemstelling. Kortom, wat is nodig om een toekomstig project succesvol te laten zijn.

  1. Quick scan

Wij vinden het van het grootste belang dat de projectdeelnemer ziet wat de praktische overwegingen zijn binnen een businessmodel. Tenslotte zullen alle afwegingen, inzet van (eigen) mensen en wensen, betekenen dat geld snel een rol gaat spelen.

Het is verstandig om daar een goed beeld van te hebben, om vooral geen valse verwachtingen te wekken voor de projectdeelnemer maar ook niet voor ons. Vanzelfsprekend koppelen we dit terug aan de projectdeelnemer en bepalen we hoe we verder gaan.

  1. Haalbaarheidsonderzoek

Naar aanleiding van de voorgaande stap gaan we kijken wat de haalbaarheid is van het businessmodel. Wat is nodig om het businessmodel te laten slagen? Is er subsidie nodig? Wat is de stand van de techniek? Wat willen mijn klanten betalen voor mijn product? Wat kan er qua wetgeving? Zijn alle opleidingen en certificeringen op orde? Allemaal vragen die aan de orde kunnen komen bij dit omvangrijke haalbaarheidsonderzoek.

  1. Werkproces

Naar aanleiding van voorgaande haalbaarheidsonderzoek, zal ieder van de experts een inschatting maken van wat nodig is om de haalbaarheid te laten slagen. Individuele offertes zullen worden opgesteld om de onderdelen van het werkproces in kaart te brengen. Hier zullen ook keuzes gemaakt moeten worden. Waar wil de projectdeelnemer prioriteit aan geven? We gaan aan de slag om de individuele processen verder te brengen, reëel en voortvarend om drone delivery projecten vleugels te geven.